SCC SONG

English Version:

 

In the deep green fields of Midsayap

Stands a school so brave and true;

Others may like other colors,

But for us it’s blue and gold.

Let all our troubles be forgotten.

Let college spirit rule;

We’ll join and give our loyal efforts

For the good of our dear school.

Chorus:

Ours is a great school

This Christian College

The pride of every human heart;

Come on ye fellows, join us in chorus,

It’s for the blue and gold we cheer.

Hold high the banner with all its splendor,

Proclaim to all o’er land and sea,

We serve the right and stand for Truth, our light

So, Southern Christian College, Hail!

(Repeat Chorus)

Filipino Version:

(Translated by: Mrs. Norah R. Canastillo)

Sa munting bukid ng Midsayap

May paaralang tunay,

May kani-kanilang kulay

Amin ay ginto’t bughaw

Limutin ang mga ligalig

Ang diwa’y pairalin

At ibigay ang ating lakas

Sa ikabubuti natin

Koro:

Ang dalubhasa’ng ganap na tunay

Minimithi nating lahat

Halina tayo’t magsipag-awit

Ginto’t bughaw ang sigawin

Ating bandila isawagayway

Sa bundok man o karagatan,

Katotohanan ang siyang tanglaw

Kaya, SCC Mabuhay!

(ulitin and koro)